Görsel Sanatlar

Görsel sanat etkinliklerinde, çocukların estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturmaları, küçük kas becerilerinin gelişmesi, el-göz koordinasyonları sağlayabilmeleri, yaratıcı düşünebilmeleri, algılama ve fark edebilme becerilerinin gelişmesi sağlamaktadır.

Anaokulumuzda uygulanan görsel sanatlar etkinliğinde ulusal ve evrensel sanatçılar ve önemli eserleri tanıtılarak, günümüz sanatı ve sanatçısı hakkında bilgi verilir. Bu bilgiler ışığında çocukların özgün ürünler yaratmasına imkan sağlanır. Yıl boyunca yapılan tüm çalışmalar okul panolarında sergilenir

Anaokulumuzda uygulanan Seramik Eğitiminde öğrencilerimiz tam donanımlı "Seramik Atölyesi" imkanlarından faydalanmaktadırlar.
Atatürk Köşesi

Ansolon