Jimnastik Eğitimi

Anaokulumuzda Jimnastik dersi, herhangi bir spor dalına yönelmeden önce yapılması gereken temel bir spor dalı olarak görülür. Okul öncesi dönem, jimnastik sporuna başlangıç için ideal yaştır. Bu yaşlarda hareketliği sağlamak ve diğer spor dallarına yönelmeden önce doğru bir program sayesinde çocukların doğal gelişimleri desteklenebilir. Bu sayede farklı bir spor dalına bile yönelse vücut olarak gerekli donanıma sahip olacaktır.
Okul öncesi dönemdeki çocuklar için kas-kemik yapılarının güçlenmesi, kuvvetlenmesi, sinir-kas koordinasyonu ve sürat konusunda faydaları olan jimnastik sporu, günümüzde çocukların hareketsizliği için de alternatif bir çözüm olarak düşünülebilir.
Atatürk Köşesi

Ansolon