Robotik Kodlama

Robotik Kodlama Eğitimi sayesinde öğrencilerimiz, analitik düşünme yeteneklerini,motor becerilerini, mekanik becerilerini geliştiriyor ve algoritma mantığını kavramaları sağlıyor. Okul Öncesi robotik kodlama eğitim programında algoritma kavram gelişimini sağlayan robotik kodlama eğitim kitleri kullanılmaktadır.
Robotik Kodlama nedir?
Robotik, makine ve kontrol sistemlerini, bilgisayar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü kapsayan bir ortak çalışma alanıdır. Mekanizmaların tasarımı, kontrol edilebilmeleri için yapılarına elektronik donanımların eklenmesi, dijital ortamda kontrollerinin sağlanması ve belirli ortamlarda belirli koşullara göre çalışmaları baz alındığında bu alan makine, mekatronik, bilgisayar, yazılım, kontrol ve otomasyon, uzay ve havacılık, elektrik-elektronik gibi birçok mühendislik disiplinini bir arada toplamaktadır. Kodlama dersi aynı zamanda programlama ve yazılım dersi olarak da isimlendirilebilir. Kodlama dersi ile öğrencilere bilgisayar yazılımı geliştirmenin (programlamanın) temelleri öğretilmek amaçlanmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu programlama eğitiminin öğrencilere yansıtıcılık, yaratıcılık, kural öğrenme ve kurallara uyma, problem çözme ve analitik düşünme, uzamsal düşünme becerileri gibi beceriler kazandırmaktadır
Atatürk Köşesi

Ansolon