İdari Birimler

Serdar Gülbahar

Kurumsal İletişim

(272) 246 3141 - 118


TED Afyon Koleji Kurumsal İletişim Birimi, TED Afyon Koleji Yönetim Kurulu kontrolünde, TED Afyon Koleji Stratejik Planı ve Programı çerçevesinde çalışır.
Birimin asal görevleri ve sorumlulukları
• TED Afyon Koleji Stratejik Planı ve Programı doğrultusunda kolejin iletişim hedefleri ve politikasının oluşturulması,
• Kolej değerlerinin, kültürünün ve kurumsal imajının geliştirilerek sürdürülmesi,
• Kolejin "Kurumsal İletişim Stratejisi" doğrultusunda, bilginin doğru zamanda tüm hedef kitlelere en uygun iletişim araçları ve mesajlarının kullanılarak iletilmesi,
• Kurum içi ve dışında kurumsal iletişimin hedeflenen amaçlar dahilinde geliştirilmesi ve bu amaçla iletişim ve tanıtım araçlarının tasarlanması, kullanılması ve yönlendirilmesi, bu süreçler için uygulama modellerinin hazırlanması
• Kolejin "Kurumsal İletişim Stratejisi"ne paralel medya görünürlüğünü elde etmesi için yapılan çalışmaların tasarlanması, yönlendirilmesi ve yönetilmesi,
• Yerel ulusal ve uluslararası medya organlarına ve tüm paydaşlara bilgi sağlanması,
• Söz konusu tüm süreçler için ilgili birimler ve paydaşlarla toplam kalite esaslı uygulama modellerinin hazırlanması

Sema Çoğlu

Halkla İlişkiler

2722463141


TED Afyon Koleji Halkla İlişkiler faaliyetlerini yürütür.

Kübra Soytürk

Muhasebe

2722463141 - 105


Muhasebe Birimimiz, öncelikle kampus içerisindeki tüm öğrencilerimizin okula kayıt işlemlerinden başlayarak öğretim yılı süresince tüm faaliyetleri konusunda bölümü ile ilgili en iyi hizmeti kısa süre içerisinde vermek amacındadır.
Bütçeleme ve finans programlarını hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek, nakit akışını izlemek, ihtiyaç fazlası nakdin değerlendirilmesini sağlamak bölümümüz görevleri içerisinde yeralmaktadır.
Okulumuzda gelir ve giderlerimize ilişkin tüm muhasebe kayıtları, vergi ve sosyal güvenlik hukuku uygulamaları da bölümümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sema Koçyiğit

Öğrenci İşleri

5321589984 - 109


Öğrenci İşleri Birimi her eğitim ve öğretim yılı için öğrenci kayıtlarının yapıldığı, mevcut öğrencilerin kayıtlarının yenilendiği ve tüm öğrencilere ait özlük ve akademik bilgilerin web ortamında tutulduğu birimdir. Öğrencilerin bu bilgileri zamanında güncellenerek okuldaki birimlerin kullanımına sunulur.

Canan Hacızade

Yönetici Asistanı

2722463141 - 100


Yönetici Asistanı TED Afyon Koleji Genel Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışır.
Birimin asal görevleri
. Telefon, posta, kargo trafiğini yönetmek, takip ve kontrol etmek.
. Verilen metinleri öngörülen formatlar doğrultusunda yazarak, yazışmaları yapmak ve takip etmek.
. Yazışmaları, toplantı tutanaklarını vb. dosyalamak ve gerektiğinde kullanıma hazır durumda tutmak.
. Tüm birimlerin uçak, otobüs rezervasyonlarını yapmak, biletlerinin alınmasını sağlamak.
. Otel rezervasyonlarını yapmak, takip etmek.
. Yöneticisinin randevularını takip ederek, misafirleri karşılamak.
. Ofis düzenini sağlamak.
Atatürk Köşesi

Ansolon