Okulumuzda uygulanan akademik destek çalışmalarıyla öğrencilerimizin yabancı dil ve temel derslerdeki mevcut akademik performanslarının daha ileri taşınması hedeflenir.

Bu amaçla okulumuzda pek çok çalışmadan başlıcaları şunlardır:

– Yeterlilik ve yetkinlik alanları kısıtlı ve ileri düzeyde olan öğrencilerimizin okul eğitimindeki başarılarını artırmaya yönelik destekleyici çalışmalar
– Dil becerileri kısıtlı ve ileri düzeyde olan öğrencilere yönelik destek çalışmaları
– Üniversite Sınavı hazırlık süreçlerine yönelik hafta içi ve hafta sonu etüt ve takviye çalışmaları
– Okul başarısını etkileyen faktörler üzerine araştırma ve değerlendirmeler ve bu alandaki bilimsel çalışmalar

Program kapsamında, yukarıda belirtilen öncelikli konu başlıklarına uygun olarak okul çıkışı ve hafta sonu yapılan çalışmalar; okul derslerine yardım kursları ve sınavlar için özel hazırlık kurslarıyla birlikte programın amacına hizmet edecek tüm etkinlikler ve yaklaşımlar desteklenmektedir.