Kurumsal İletişim ve Projeler Koordinatörlüğü Birimi

Kurumsal İletişim ve Projeler Koordinatörlüğü

Eğitim Projeleri
Projeler Koordinatörlüğü, TED Afyon Koleji'nin eğitim alanında edindiği tecrübelerini okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm boyutlara aktarmak için, ülke çapında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde, ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesinden ve yürütülmesinden sorumludur.
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Projeler Koordinatörlüğü, TED Afyon Koleji'nin sosyal sorumluluk alanında projeler ürettiği ve uyguladığı birimdir.
Sanat/Kültür/Spor Projeleri
Projeler Koordinatörlüğü, TED Afyon Koleji'nin sanat, kültür, spor alanında özgün projeler üretir ve uygular.
TEDaktif
TEDaktif; öğrenci, veli ve öğretmenlerin farklı platformlarda buluşmasını sağlayan, TED'li olma aidiyeti ile hareket ederek sosyal etkinlikler planlayan birimdir.
Atatürk Köşesi

Ansolon