Ülkemizin eğitim alanındaki en köklü sivil girişimi olarak 1928 yılından beri faaliyet gösteren Türk Eğitim Derneği’nin ülkemizde oluşturduğu eğitim zincirinin halkalarından biri olan TED Afyon Koleji, 13 Eylül 1999 yılında Afyon Eğitim Vakfının değerli yöneticileri tarafından kurulmuştur. TED Afyon Koleji bu tarihten 31.06.2015 tarihine kadar Afyon Eğitim Vakfı'nın kuruluşu olarak bölgeye hizmet vermiştir. 01.07.2015 tarihinden itibaren ise okul PARKHAYAT Grup tarafından devralınmıştır. 2015-2016 eğitim dönemi itibariyle lise bölümü de açılmıştır. TED Afyon Koleji ilki 1999 yılında, ikincisi 2003 yılında hizmete giren iki blokta hizmet vermekteyken; 2015 yılı yaz döneminde hem mevcut iki bloğun geniş bir revizyon ve modernizasyonu hem de yeni bloklar inşa edilmesi ile birbirine bağlı 5 blok ve bağımsız anaokulu bloğu olmak üzere 6 ayrı blokta, Anaokul, İlkokul, Ortaokul ve Lise binalarının bulunduğu bir yerleşkede faaliyetlerini sürdürmektedir.

TED Afyon Kolejinde;
» Bireysel farklılıkların dikkate alındığı,
» Öğrenci merkezli,
» Ulusal değerleri esas alan,
» Evrensel bakış açısına sahip,
» Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan,
» Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan,
» TED’e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği,
» Pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim öğretim anlayışı esastır.