İnsanlar her gün farklı durumlarla karşılaşır, düşünür, fikir belirtir, karar alır ve harekete geçer. Bireyin hayatını nasıl yaşayacağı, seçimlerinde ve karar almada nasıl davranacağını belirlemesi ve aklına gelen soruların cevaplarını doğru verebilmesi için kendi değerlerini açıklığa kavuşturması gerekir. Değerlerini açıklığa kavuşturmuş kişilerin karar alma sürecinde daha hızlı oldukları ve kendileri için doğru kararları aldıkları görülmüştür. Bu nedenle öğrencilere kendi değerlerinin farkına varmaları için yardımda bulunulmalıdır.

Değerler Eğitiminin Amaçları
• Öğrencilerin değerler konusunda bilinçlenmelerini sağlamak
• Değerlerin yaşamlarındaki etkilerini fark etmelerine yardımcı olmak
• Değerlerini hangi kaynaklardan edindiklerini fark etmelerine yardımcı olmak
• Öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimlerine rehberlik etmek
• Öğrencilerin kişisel değerlerini tanımaları, değerlendirmeleri ve yeni değerler edinmelerinde katkı sağlamak
• Okulda olumsuz tutum ve davranışların azalmasını sağlamak,
• Öğrencilerin olumsuz modellerden korunmalarına yardımcı olmak
• Olaylar ve durumlar karşısında kişilerin değerlerine bağlı olarak farklı düşünce, duygu ve davranışlar sergileyebileceğini anlamalarını sağlamak
• Öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak, sağlıklı yaşam için yararlı aktiviteler ve uğraşlar edinmelerini sağlamak
• Öğrencilerin, kendi potansiyelini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kullanabileceği, bağımsız, etkin, yeterli, güçlü kişilikler geliştirmelerine katkıda bulunmak
• Kişisel değerler ve meslek seçimi arasındaki ilişkiyi fark etmelerini sağlamak
• Kişisel değerleriyle örtüşen meslekleri tanımalarına yardımcı olmak
• Kişisel değerleriyle örtüşen mesleği seçmelerinde etkili olmak
• Öğrencilerin değerleri sorgulayarak içselleştirmelerini sağlamak (Sorgulanmadan kazanılan bazı değerler, öğrencilerin aile-arkadaş-öğretmen ilişkilerinde ve iç dünyalarında çatışmalar yaşamalarına neden olabilir. Değerler eğitimiyle bu çatışmalar önlenebilir).

Yukarıdaki amaçlara ek olarak eğitim-öğretim bütünlüğü içinde değerler eğitimi;
Düşünce, duygu ve davranışın okul içinde yaygınlaşması ve süreklilik kazanması için öğrencileri ve çalışanları motive eder.
Öğrencilerin sahip oldukları değere uygun düşünce-duygu ve davranışlar kazanması iç disiplinlerinin gelişmesine katkıda bulunur.

TED Afyon Koleji’nde uygulanan eğitim programları, akademik olarak öğrencileri belirli bir bilgi potansiyeline ulaştırmanın yanı sıra çağdaş ve etik değerlere sahip insan modeli yaratmayı da hedefler.

TED okullarında görev yapan PDR uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından hazırlanan “Değerler Eğitimi Programı”; tüm düzeyler için belirlenen değerlerin kazandırılabilmesi
amacıyla, gelişim düzeylerine uygun sınıf içi ve okul içi etkinlikler ile veli katılım etkinliklerinden oluşmaktadır.