TED Afyon Koleji Ortaokulu’nda ortaöğretimin amaç ve görevleri, TC. Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

(1) Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumak,
(2) Tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları arama ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,
(3) Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek yükseköğrenime veya hem mesleğe hem yüksek öğrenime veya toplumsal yaşama ve iş alanlarına hazırlamaktır.
TED Afyon Koleji’nde Atatürk ilkelerine bağlı, ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, sorumluluk bilincine sahip, ruhen ve bedenen sağlıklı, paylaşımcı, kendine güvenen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ortaokul öğrencilerimiz; farklı öğrenme stillerine uygun donanımlı sınıflar, elektronik sınıflar, fen ve teknoloji laboratuvarı, apple bilgisayar laboratuvarı, robotik kodlama sınıfı, branş derslikleri, bilgi erişim merkezi (kütüphane), kulüp odaları ve spor salonu, jimnastik salonu, seramik atölyesi, 3D Sınıfı, konferans salonu tesislerinden faydalanmaktadırlar.