Genel Bilgiler

TED Afyon Koleji Lisesi’nde ortaöğretimin amaç ve görevleri, T.C. Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

(1) Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumak,
(2) Tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları arama ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,
(3) Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek yüksek öğretime veya hem mesleğe hem yüksek öğretime veya toplumsal yaşama ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Okulumuzda; farklı öğrenme stillerine uygun donanımlı sınıflar, elektronik sınıflar, branş derslikleri, fen ve teknoloji laboratuvarı, apple bilgisayar laboratuvarı, robotik kodlama sınıfı, akıl oyunları sınıfı, seramik ve cam atölyesi, bilgi erişim merkezi (kütüphane), kulüp odaları, ses kayıt stüdyosu, 3D salonu, jimnastik salonu, 400 kişi kapasiteli spor salonu, 450 kişi kapasiteli konferans salonu bulunmaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon