ÜNİVERSİTE DESTEK EĞİTİM PROGRAMI (ÜDEP)

Öğrencilerimizi üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlayabilmek için okulumuzdaki 11 ve 12. sınıflara ÜDEP uygulanmaktadır. ÜDEP okul yönetimi, PDR Birimi, sınıf rehber öğretmenleri, danışman öğretmenler ve branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Amacımız öğrencilerimizin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyerek eksiksiz ilerlemelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda;

• TYT-AYT deneme sınavları,
• Konu tarama sınavları,
• Sınav sonuç analizleri, eksik konu ve kazanımların belirlenmesi,
• Hızlandırma ve bireysel etüt çalışmaları,
• Düzenli PDR servisi takipleri,
• Sınıf rehber öğretmen görüşmeleri,
• Danışman öğretmen görüşmeleri,
• Meslek tanıtım günlerinin düzenlenmesi,
• Üniversite gezileri,
• Tercih danışmanlık hizmetleri gibi çalışmalar yapılmaktadır.

MEB’in belirlemiş olduğu yıllık çalışma planı ile birlikte YKS konuları da tekrar işlenmektedir. Öğrencilerimiz bu çalışmaların sonucunda okul dışından bir destek almaya ihtiyaç duymadan, ezberleyerek değil anlayarak ve uygulayarak hedeflerine ulaşırlar.

Üniversite Hazırlık Çalışmaları

  1. sınıftan başlayarak 12. sınıfın sonuna kadar yurt içi ve yurt dışı üniversitelere giriş için gerekli çalışmaların tamamı okulumuzun deneyimli öğretmen kadrosu tarafından yürütülmektedir. Öğretmenlerimiz hafta içi yapmış oldukları çalışmaları kurs ve etütler ile pekiştirmektedirler. Bu akademik çalışmalar “Ölçme Değerlendirme Birimi” ile “Rehberlik Birimi”nin yapmış olduğu çalışmalar ile desteklenmektedir.

Günümüz çağdaş eğitim anlayışı öğrenci merkezli yapısı gereği, öğrenciye kendisinin tanıtılmasını, öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin farkına vardırılarak ilgili alanlara yönlendirilmesini, bu yeteneklerinin doğru şekilde geliştirilebilmesini gerektirmektedir. Bu noktada rehberlik birimi ile birlikte öğrencilerimizin takibi yapılarak, geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin kariyer planları desteklenerek kendilerini tanımaları ve hedeflerini belirlemeleri yönünde rehberlik yapılarak öğrenciler akademik alanlara yönlendirilmektedir. Öğrenciler başarılı bir üniversite hayatı için seçmiş oldukları alanlar doğrultusunda alacakları eğitim ve gidebilecekleri bölümler hakkında bilgi sahibi olurlar. TEDÜ ve birçok üniversiteler ile iş birliği içinde tanıtım çalışmaları yapılır. Yapılan farkındalık çalışmaları ve Kariyer Günleri çalışmaları sonucunda öğrencilerimiz hedeflerini görünür ve ulaşılabilir kılarlar.

  1. sınıftan itibaren başlayan hafta sonu kurslarına 11 ve 12. sınıflarda hafta içi etütleri eklenir. 10. sınıftan 11. sınıfa geçen ve 11.sınıftan 12. sınıfa geçen öğrencilerimiz için üniversite hazırlık programı kapsamında haziran ve ağustos aylarında çalışmalar yapılır. Yapılan çalışmalar ve deneme sınavlarının sonuçları analiz edilerek eksik kalan ya da pekiştirilmesi gereken kazanımlar tespit edilir. Ölçme ve Değerlendirme Birimi öğrencilerin sınavlardaki gelişimini gösteren kişisel raporlar hazırlar. Öğrenciler ve veliler için her dört sınavda bir genel bilgi haritası raporu alınır ve eksik konular tespit edilerek bunlara yönelik çalışmalar planlanır.
  2. sınıf öğrencilerine düzenli olarak Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinden branş deneme sınavları ile TYT-AYT deneme sınavları uygulanır. Seri Deneme uygulamaları ve Simülasyon sınavları ile öğrenciler YKS’ye hazırlanırlar.

Danışman Öğretmen Takip Sistemi

Danışman öğretmenlik sistemi okulumuzda tüm sınıf düzeylerine uygulanmakta, her öğrencimizin bir danışman öğretmeni bulunmaktadır. Danışman öğretmen; öğrencileri ilgi, istek ve becerileri doğrultusundaki alanlara yönlendiren, öğrenci ile aile, öğretmen, okul yönetimi ve yakın çevre arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir şekilde düzenleyen öğretmendir. Danışman öğretmen, danışmanlığındaki öğrenciyi hem akademik hem de sosyal açıdan takip ederek öğrencinin çalışmalarını destekler ve düzenli görüşmeler ile bilgi akışı sağlar.