Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların bilimsel okuryazarlığının gelişiminde en etkili yöntem uygulamalı fen eğitimidir. Eğlenceli Bilim’le çocuklar;

• Bilimden ilham alır,• Bilimi keşfeder,• Bilimi günlük hayatlarına katar.
Eğlenceli Bilim olarak, tüm çocukların hem bugünleri hem de gelecekleri için iyi olma hallerini koruyacak bir bilim eğitimi sunuyoruz. “Bilim” denildiğinde, heyecan hisseden, merakı gözlerle çevresini inceleyen, bilimin yaşamın içindeki gizli dünyasını keşfetme arzusu hisseden çocuklarla dolu bir dünya hayal ediyoruz.

Eğitim yaklaşımımızdaki temel önceliklerimiz arasında;

Çocukların bilimin olağanüstü dünyasını keşfetmeleri sağlamak,
Çocukları doğal keşfetme duygusunu öğrenme davranışına yöneltmek,
Çocuklara bütünsel gelişimlerini destekleyecek bir bilim eğitimi sunmak,
Çocukların günlük yaşamdaki bilimi keşfederek, bilimin yaşam içinde olduğunu fark etmelerini sağlamak yer alıyor.
Amacımız 4-14 yaş arası çocuklarımızın; bilimsel okuryazarlıklarını desteklemek, doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak; yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmek, kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı, özgür düşünme yeteneğine sahip, doğaya karşı duyarlı birer birey olmalarını desteklemek.