Seramik çocuklar için sadece öğrenecekleri yeni bir sanat dalı olmaktan çok, hayatlarını zenginleştirecek önemli bir deneyimdir ve bu deneyim, eğlenceden ödün vermeden gelişmelerine yardımcı olur. Okul öncesi dönem çocuğun seramik, kil ve oyun hamuru gibi malzemelerden üç boyutlu sanatsal çalışmalarıyla bilişsel, sosyal-duygusal, motor, dil ve öz bakım gelişimlerinin büyük ölçüde desteklenmesi amaçlanmıştır.

Çocuklar doğuştan yaratıcı ve meraklıdırlar. Enerji ile dopdoludurlar; kendilerini ifade etme ihtiyacı içindedirler ve bu ihtiyaç büyüdükçe daha güçlenir. Eğer onların kendilerini sanatla ifade etmelerine izin verirseniz, daha mutlu, kendini daha iyi ifade eden, ve genellikle zihinsel olarak daha güçlü bireyler olurlar. Çamuru şekillendirme çocuklar için temel bir derstir, yaptıkları her eylemin dışarıdaki dünyayı etkilediğini anlamalarına yardım eder.

Anaokulumuzda uygulanan Seramik Eğitiminde öğrencilerimiz tam donanımlı "Seramik Atölyesi" imkanlarından faydalanmaktadırlar.