Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınav Başvuruları Başladı!

Eğitime Can Verenler Şimdi de Kan Verdi.
13 Aralık 2018
Tam Eğitim Bursu Sınavı Başvuruları Başladı!
29 Aralık 2018

Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınav Başvuruları Başladı!
Kapsamı ile benzersiz olan Tam Eğitim Bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretleri, servis ücretleri, yemek giderleri, giyim giderleri, kitap-kırtasiye harcamaları, cep harçlıkları ve yatılı okullarımızda okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin lise eğitiminin sonuna kadar karşılanmaktadır.
Tam Eğitim Bursu alan öğrenciler, öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED Okullarında yatılı ya da gündüzlü olarak sürdürmektedir. Tam Eğitim Bursuyla TED Okullarından mezun olan öğrencilerin başarılı oldukları sürece, üniversitede de bursları devam etmektedir. Yürütülmekte olan bu sistem ile bugüne kadar yalnızca burs desteği verilmekle kalınmamış, akademik ve sosyal alanlarda da öğrenciler desteklenmiştir. 
Atatürk Köşesi

Ansolon