İlkokul bölümümüzde yürütülen eğlenceli bilim derslerimiz ile, öğrencilerimizin bilime olan ilgilerini arttıran, deneyi planlama, deney yapma, deney sonucunu yorumlama ve çıkarımda bulunma gibi bilimsel süreç becerilerini geliştirme hedeflenmektedir. Derste öğrencilerimiz bireysel deney yapmanın, eğlenerek öğrenmenin keyfini sürmektedirler.

Bilimle, sanatla, sporla gelişmeyi, eğlenerek öğrenmeyi, yaşam becerileri ve bilimsel süreç becerilerini kazandırmayı amaçlıyoruz.