TED-KANADA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

TED Okulları ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığının imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde tüm TED Okulları öğrencileri, kültürler arası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme hakkına sahiplerdir. Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurt dışında üniversite okuma fırsatı sunar.

Programa Katılan Öğrencilerimizin Kazanımları:

  • Genç yaşta kendi ayakları üzerinde durabilme
  • Liderlik becerisi kazanma
  • Adaptasyon sürecini güvenli bir ortamda geçirme
  • Sorumluluk alma bilincinin oluşması
  • Sanat, spor ve müzik alanında çalışmalar yapabilme
  • Lise mezuniyetinde çift diploma sahibi olabilme
  • Kanada üniversitelerine daha kolay geçiş yababilme olanağıdır.

PROGRAM ÇEŞİTLERİ

Akademik Ay Programı: Öğrenciler mayıs ya da eylül ayında bir ay süre ile Kanada’da lise eğitimi göreceklerdir. Öğrencilerin İngilizce dil becerilerini geliştirmelerini ve karşılıklı kültür alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

Tek Dönem Öğrenci Değişim Programı: Öğrenciler bu programa lisenin her yılının 2. döneminde dahil olabilirler. Ancak 12. sınıfın 2. dönemi, Akademik Dönem Programı için önerilmemektedir. Bu program öğrencilerin bir dönem boyunca Kanada’da lise eğitimi görmelerini, İngilizce dil becerilerini geliştirmelerini ve karşılıklı kültür alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

Tam Yıl Öğrenci Değişim Programı: Öğrenciler bu programa lisenin her yılında dahil olabilirler. Program, eylül ayında başlar ve haziran ayında biter. Programa göre, öğrenciler lisenin herhangi bir sınıfında eğitimlerinin bir yılını Kanada’da okuyabilme şansına sahiptirler. Öğrencinin Kanada Değişim Programı dönüşünde devam ettiği okuluna tekrar dönmesi garanti edilir. Öğrenci Kanada’da aldığı derslerin denkliğini İl Milli Eğitim Müdürlüğü Denklik Şubesine ibraz eder. Kanada’daki eğitim sonrasında öğrenci kendi okulundaki eğitimine, başarılı olduğu dersleri sayılarak ve ders yılı kaybetmeden devam edebilir. Öğrenci Kanada’da en az bir yıl eğitim aldıktan ya da diploma aldıktan sonra Kanada’daki bir üniversiteye çok rahat kayıt yaptırılabilir. Bunun için lise eğitiminin son iki yılında alınan derslerin, okumak istenen bölümle ilgili olması gerekmektedir.