P4C Çocuklar İçin Felsefe Eğitim Programımız Çok Yakında Başlıyor!

Dr. Özgür BOLAT’ın Parentwiser Uygulaması ilk defa TED’lilere sunuldu.
7 Eylül 2020
TED AFYON KOLEJİ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖĞRETMENLERİ ZEYNEP GÜNGÖR İLE BİRLİKTE TÜRKİYE, ROMANYA, YUNANİSTAN, ESTONYA VE POLONYA İŞBİRLİĞİYLE ETWİNNİNG PROJE ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİYOR.
22 Nisan 2022
Dr. Özgür BOLAT’ın Parentwiser Uygulaması ilk defa TED’lilere sunuldu.
7 Eylül 2020
TED AFYON KOLEJİ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖĞRETMENLERİ ZEYNEP GÜNGÖR İLE BİRLİKTE TÜRKİYE, ROMANYA, YUNANİSTAN, ESTONYA VE POLONYA İŞBİRLİĞİYLE ETWİNNİNG PROJE ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİYOR.
22 Nisan 2022

Neden Çocuklarla Felsefe?

20. yüzyılın filozoflarından olan Ortega ’nın “İnsan ve Herkes” adlı eserinde belirttiklerine göre, okullarda bilim öğretmek adına yapılan yanlışlardan birisi, hazır bilimsel öğretileri ya da bilgileri getirip, öğrencinin zihnine yükleme çabalarıdır. Bu kolay olan ama yanlış bir uygulamadır. Çünkü bu şekilde bir çaba sonucu, “Bilimin öz varlığı” sepete dökülen su gibi akar, gider. Öğrencinin ruhunda kalan ise bilimin tam tersidir: dogmacılık. Çünkü bilimin gerçek ve somut yanı, anlığın sorunlarla cesaretle, yiğitçe pençeleşmesi, çözüm bulmak için boğuşma eylemidir.

Bilimde sonuçlanmış durumların yeniden ele alınması gerektiğini düşünen Ortega’ya göre, çözüm olarak görülen şeyler tekrar bir sorun olabilir. Çünkü gerçek bilim sonuçlarda oluşmaz, o her an kendi kendini aşma durumunda olan zihinsel çabadır.

Okullarda öğretilen kitaplarla sınırlandırılmış bilim, dondurulmuş ve dogmalaşmıştır. Bu nedenle öğrencilerde, toplumsal düzeyde varolan durumu farketme, değerlendirme, şimdi ve geleceğe ilişkin sorunları, çözüm üretimlerini akılsal normlar çerçevesinde ifade edebilme, insan-dünya-bilgi çerçevesini derinlemesine bilmenin, sorgulamanın önemini kavrama, sorunlara, olgu ve olaylara çok yönlü olarak bakabilme yetisinin gerekliliğini anlama, insanlığı tümel olarak kavrayabilmenin yaşamsal düzlemde önemini farkettirme hedeflerini uygulamaya geçirebilmek amacıyla P4C Pedagojisini hayata geçirmek çok önemli bir kazanımdır.

Bizler, üç felsefeci arkadaş, bu yolculuğa 1980’lerin sonlarına doğru çıktık ve bu yolculuk, kendimiz, dış dünya ve kavramlar hakkında bize tahminimizden çok daha fazla şey öğretti ve öğretmeye de devam ediyor. Büyümek, bilmek, anlamak, yaratmak, üretmek, nazik olmak, şefkatli olmak, farkında olmak için birlikte yürüyerek DÜŞÜNMEYE CESARET edelim.

Yaşasın felsefe yaşasın Philiasophia!

Düşünce tarihinin en önemli filozoflarından Sokrates tüm hayatını insanların ‘kendilerini bilme’ edimini gerçekleştirmesine adamıştır. Kendini bilme manayı, anlamı kavrama yolunda atılabilecek en önemli adımdır. Hayat Yürüyüşünün ilk adımı da son adımı da kendini tanıma, bilme edimi üzerine kurulmuştur. İşte tam da bu noktada yakalanılan farkındalık bizi derinleştirerek kendimizi bulmamızı sağlar. P4C bize bu yolculuğun kapılarını açar ve bu yolculukta P4C, bize dost (kolaylaştırıcı) olur.

 

Çocuklarla Felsefe Programının kazanımları

 • Eleştirel Düşünme becerisini geliştirir.
 • Yaratıcı Düşünme becerisini geliştirir.
 • Birlikte Düşünme, işbirliğine dayalı düşünme becerisini geliştirir.
 • Özenli Düşünme becerilerini geliştirir.
 • Neden – sonuç ilişkisi kurabilmeyi sağlar.
 • Dili etkili kullanma becerisini geliştirir.
 • Bağlantılı Düşünme becerisini geliştirir.
 • Özgüven gelişimini destekler.
 • Farkındalığı artırır.
 • Farklı açılardan bakabilme becerisini geliştirir.
 • Kendini ifade edebilme becerisini geliştirir.
 • Kavramlar hakkında akıl yürütmeyi geliştirir.
 • Kavramları tanımlama, sınıflama, ayırt etme becerilerini geliştirir.
 • Genellemelerden kaçınıp, kavramsal ifadelerde tutarlılık sağlama becerisini kazandırır.
 • Mantıklı düşünmeyi geliştirirken, akılcı tartışmalar çerçevesinde kendi fikirlerini özgürce ifade edebilme becerisini kazandırır.
 • Farklı görüşlere eşit mesafede yaklaşabilmeyi kazandırır.
 • Düşüncelerini ifade edebilmeyi ve düşüncelerine yöneltilen karşı düşünceleri kişisel algılamama becerisini kazandırır.
 • Başkalarının düşüncelerini duyup değerlendirmeyi, o düşüncelere tarafsız olarak yaklaşmayı ve birlikte işbirliği içerisinde, farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmayı sağlar.
 • Sorgulamayı ve argüman geliştirme becerisini geliştirir.
 • Mantık hatalarını tanıyabilme ve itiraz geliştirebilme becerilerini kazandırır.
 • Varsayımları belirleyebilme gibi üstün kabiliyetlerin kazanımını sağlar.
 • Değerlerin anlamını fark etmelerini ve gelişmelerini sağlar.
 • Felsefenin yaşamla ilişkisini kurmalarını amaçlar.
 • Soru sorma zekasının gelişimini destekler.
 • Merak ve soru sorma gibi çocukların potansiyellerinde var olan yetileri geliştirir ve kaybolmasına engel olur.
 • Çocukların doğal yetilerinin, hallerinin bozulmamasına özen gösterir.
 • Çocuklarla Felsefe programları, öğrencilerin diğer derslerdeki başarılarını artırır. Bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
 • Kendini, evreni anlama, ahlak, toplumsal yaşam ve mantık konularında sorgulama yapma olanağını bulur.
 • Çocukların bilgi alıcısı, yüklenicisi konumundan çıkıp, bilgi üreticisi olmasını destekler.
 • Dikkat eksikliği problemi yaşayan çocuklarda destekleyici etkisi vardır.

Ansolon